KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Kurumsal ve sosyal sorumluluk bilinci içerisinde,Hastaların ve çalışanların memnuniyetine odaklı hizmet anlayışını oluşturmak,
 • Sağlık teknolojilerinin sunduğu imkanları en üst düzeyde kullanmak,
 • Kendimizi sürekli eğitmek ve geliştirmek,
 • Tüm çalışanların katılımı ile ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak sürekli yenilenen, kaliteli, güvenilir sağlık hizmeti sunmaktır.

MİSYONUMUZ

Ekip ruhu çerçevesinde, hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, etik ve yasal ilkelerden ödün vermeden sürekli, erişilebilir, kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Sağlık hizmeti sunumunda; güveni, memnuniyeti, kaliteyi, gelişmeyi ve sürekliliği ilke edinerek,  dünya standartlarına uygun olarak üst düzey tedavi  kalitesi ile  son dönem böbrek hastalığı bulunan hastaların yaşam kalitesini yüksek tutmak ve  ülkemizde diyaliz sektöründe önde gelen kuruluşlar arasında yer almaktır.

DEĞERLERİMİZ

Sürekli İyileşme, Sürekli Gelişme; ‘’Kalite ve Mükemmelliğe Adanmışlık’’ anlayışı ile hizmetlerimizde Sağlıkta Kalite Standartlarına ve yasalara uygun bir şekilde, bilimsel yaklaşımı ön planda tutarak, değişim ve gelişime açık, yenilikçiliği destekleyen bir yüzle hareket etmek.

Çevre Bilinci; insana, çevreye, doğaya saygıyı temel alarak; hizmet sunumunda ortaya çıkan her türlü atıkların uygun bir şekilde ayrıştırılıp, bertarafını sağlayarak, çevreye karşı sorumlu bir bilinç oluşturmak.

Sorumluluk ve İnisiyatif Kullanma; Mevzuatın tanıdığı yetki ve görev sınırları içinde, etkin liderlik anlayışı ile, işimizin gereğini yapmak ve olayların gelişimindeki sorumluluğumuzu kabullenerek, sonuçlarının arkasında durmak.

Ekip Ruhu; Çalışan ve hasta haklarına saygılı, onların görüş ve önerilerine, memnuniyetlerine önem vererek, ekip ruhu içerisinde, biz anlayışı ile hareket etmek.

Etkinlik ve Verimlilik; Mevcut kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanarak, verimliliği arttırmak ve etkili hizmet sunumunu sağlamak.

Adil ve Güvenilirlik; ‘’Önce insan’’ anlayışı ile hakkaniyetli, tarafsız, güvenilir hizmeti temel alarak, her koşulda, eşit bir şekilde sunmak.

Müşteri Odaklılık; Hasta, hasta yakınları, çalışanlar ve tedarikçilerin sesine kulak vererek, onların memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek yolunda ilerlemek. 

Şeffaflık; Hesap verilebilirlik ve izlenebilirlik politikaları çerçevesinde hizmet sunmak

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Diyaliz merkezimizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak. Bu amaçla belli periyotlarla hasta ve hasta yakınlarına memnuniyet ölçüsünü test eder anketler yapmak.

 • Diyaliz merkezimizde fiziki alan yetersizliği olan hizmet birimlerinin yapılacak düzenlemelerle uygun alanlara taşınmasını sağlamak.
 • Diyaliz merkezimizde hasta bekleme alanlarının hastaların ihtiyacını karşılayacak şekilde belirlenmesi ve oturma gruplarının bu alanlara konulmasını sağlamak.
 • Diyaliz merkezimizde toplam kalite çalışmalarında yönelik yeni bir departman kurmak.
 • Diyaliz merkezi çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun birimler oluşturmak.
 • Diyaliz merkezimizde bilgisayar otomasyon sistemini güçlendirmek.
 • Diyaliz merkezimizde elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak.
 • Diyaliz merkezi binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak.
 • Diyaliz merkezimizin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.
 • Diyaliz merkezimizin görsel alanlarını modernize etmek.
 • İhtiyaçlar doğrultusunda hastanede çalışacak idari ve sağlık personel sayısını artırmak. 
 • Diyaliz merkezimizin çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.

Organizsayon Şeması