MİSYONUMUZ:

2007 yılında kurulan diyaliz merkezimiz hemodiyaliz hastalarına tedavi hizmeti sunmaktır. İnsanın en değerli varlık olduğu bilinci ile çıktığımız bu yolda hasta memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile çalışarak sunduğumuz hizmetin her zaman en iyisini hedeflemekteyiz.


VİZYONUMUZ:

Stratejimiz dünya standartlarına uygun olarak üst düzey tedavi kalitesi ile son dönem böbrek hastalığı bulunan hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesini yüksek tutmak ve Türkiye’de diyaliz sektöründe önde gelen kuruluşlar arasında yer almaktır.


DEĞERLERİMİZ:

Hedefimiz olan %100 doluluk oranını yakalamaya çalışırken hasta , hasta yakını, simsar vb. kişilerle illegal hiçbir ilişki içerisinde olmamak.

Hasta mahremiyetini korumak.

Hasta ve çalışanların her türlü risklerden korunmasına.

Mevzuatlar gereği bağlı bulunduğumuz kamu kurum ve kuruluşlarıyla sağlıklı samimi ilişkiler tesis etmek

Organizasyon Şemamız

image57